×

Wyszukaj w serwisie

Krapkowicki Budżet Obywatelski 2017

BO głosowanie plakat.jpeg

budzet obywatelski 2017 logo male.jpeg
Twoja decyzja w Twoim mieście. Ruszył Krapkowicki Budżet Obywatelski na 2017 rok. Gmina na realizację pomysłów mieszkańców w tym roku przekaże 300 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na trzy obszary: Krapkowice miasto lewobrzeżna część, Krapkowice miasto prawobrzeżna część oraz sołectwa. Na inwestycje w każdym obszarze przeznaczono po 100 tysięcy złotych.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 25 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych) oraz zadania duże, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 25 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych).

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Projekty mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat i mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 osób.

Zarządzenie burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury w tej sprawie weszło w życie 17 stycznia. Wnioski będzie można składać od 18 stycznia do 16 lutego (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą). Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 maja. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2017 roku.