×

Wyszukaj w serwisie

Krapkowicki Budżet Obywatelski 2019

Trwa weryfikacja wniosków

10 sierpnia 2018 roku upłynął termin składania przez mieszkańców gminy Krapkowice propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Złożono 24 wnioski.

budżet obyw.jpeg

Zadania duże:

  1. Krapkowice  miasto lewobrzeżna część –7 wniosków
  2. Krapkowice  miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
  3. Sołectwo Dąbrówka Górna  - 1 wniosek

Zadania małe

  1. Krapkowice  miasto lewobrzeżna część –3 wnioski
  2. Krapkowice  miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
  3. Sołectwo Ściborowice  - 1 wniosek
  4. Sołectwo Gwoździce –1 wniosek
  5. Sołectwo Żużela –1 wniosek

Złożone propozycje poddawane są weryfikacji pod względem formalnoprawnym, możliwości ich realizacji, jakości zaproponowanych rozwiązań oraz wykonalności załączonego kosztorysu. Kompletna weryfikacja wniosków może potrwać do 23 września.

 

 

Krapkowicki Budżet Obywatelski 2019

Twoja decyzja w Twoim mieście. Rusza Krapkowicki Budżet Obywatelski na 2019 rok. Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przekaże 300 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na trzy obszary: Krapkowice miasto lewobrzeżna część, Krapkowice miasto prawobrzeżna część oraz sołectwa. Na inwestycje w każdym obszarze przeznaczono po 100 tysięcy złotych.

BO 2019.png

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 25 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych) oraz zadania duże, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 25 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych).

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Projekty mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat i mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 osób.

Wnioski można składać od 12 lipca do 10 sierpnia (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą). Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2019 roku.