×

Wyszukaj w serwisie

Krapkowicki Budżet Obywatelski 2019

Więcej zadań do realizacji z Budżetu Obywatelskiego

Mamy dla Państwa bardzo dobrą informację. Po dokładnej analizie budżetowej i ponownej weryfikacji zadeklarowanych kosztów realizacji zadań, w 2019 roku w ramach Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną cztery dodatkowe zadania małe. To projekty, które – poza zadaniami już zakwalifikowanymi do realizacji - otrzymały największą liczbę Państwa głosów:

1. „Od juniora do seniora” rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej obok strażnicy OSP w Ściborowicach, ul. Szkolna 3, działka nr 513/2 (172 głosy).

2. Zaadaptowanie obejścia wokół remizy OSP Żużela na miejsce spotkań i integracji. Lokalizacja: ul. Krapkowicka 6a (110 głosów).

3. Urządzenia dla niepełnosprawnych. Lokalizacja: teren MiGBP w Krapkowicach, ul. Mickiewicza (108 głosów).

4. Zabawowo w parku – uzupełnienie placu zabaw o nowe elementy zabawowe, przygotowanie zjazdu saneczkowego. Lokalizacja: ul. Parkowa w Krapkowicach (85 głosów).

 

Przypominamy Państwu zwycięskie projekty Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego:

Zadania małe:

1. Ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach (469 głosów). 

2. Aktywne osiedle dla dzieci – rozbudowa – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu (tereny rekreacyjne przy ul. Wrzosów  (89 głosów).

3. Modernizacja sposobu ogrzewania pomieszczeń użytkowych w domu spotkań w Gwoździcach (754 głosy).

Zadania duże:

1. Plac apelowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (483 głosy).

2. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach (587 głosów).

3. Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej w ciągu drogi nr 428 od drogi krajowej nr 45 (708 głosów).

 

Budżet Obywatelski - wyniki głosowania

4 653 - tyle ważnych głosów na zadania do Krapkowickiego Budżetu Obywatelskiego oddali mieszkańcy gminy. Aby sprawdzić ile głosów dostały konkretne zadania prosimy o zapoznanie z załączonymi poniżej plikami.

PDFSumaryczna liczba głosów - Zadania duże BO na 2019 r..pdf

PDFSumaryczna liczba głosów oddanych na Zadania małe na 2019 r..pdf

 

Krapkowiczanie zadecydowali, że w 2019 roku realizowane będą:

Zadania małe:

1. Ogrodzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach (469 głosów). 

ZM nr 7.jpeg

2. Aktywne osiedle dla dzieci – rozbudowa – wykonanie placu zabaw z elementami siłowni na wolnym powietrzu (tereny rekreacyjne przy ul. Wrzosów  (89 głosów).

ZM nr 3.jpeg

3. Modernizacja sposobu ogrzewania pomieszczeń użytkowych w domu spotkań w Gwoździcach (754 głosy).

ZM nr 8.jpeg

Zadania duże:

1. Plac apelowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach (483 głosy).

ZD nr 8.jpeg

2. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach (587 głosów).

ZD nr 9.jpeg

3. Wykonanie dokumentacji oraz budowa chodnika przy ul. Prószkowskiej w Dąbrówce Górnej w ciągu drogi nr 428 od drogi krajowej nr 45 (708 głosów).

ZD nr 10.jpeg

Przypomnijmy mieszkańcy od 9 do 22 października mogli głosować na 13 zadań dużych i 10 zadań małych. Zadania podzielone zostały na trzy obszary: Krapkowice miasto lewobrzeżna część, Krapkowice miasto prawobrzeżna część oraz sołectwa.

BO - wyniki głosowania.jpeg

Trwa weryfikacja wniosków

10 sierpnia 2018 roku upłynął termin składania przez mieszkańców gminy Krapkowice propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Złożono 24 wnioski.

budżet obyw.jpeg

Zadania duże:

  1. Krapkowice  miasto lewobrzeżna część –7 wniosków
  2. Krapkowice  miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
  3. Sołectwo Dąbrówka Górna  - 1 wniosek

Zadania małe

  1. Krapkowice  miasto lewobrzeżna część –3 wnioski
  2. Krapkowice  miasto prawobrzeżna część (Otmęt) –5 wniosków
  3. Sołectwo Ściborowice  - 1 wniosek
  4. Sołectwo Gwoździce –1 wniosek
  5. Sołectwo Żużela –1 wniosek

Złożone propozycje poddawane są weryfikacji pod względem formalnoprawnym, możliwości ich realizacji, jakości zaproponowanych rozwiązań oraz wykonalności załączonego kosztorysu. Kompletna weryfikacja wniosków może potrwać do 23 września.

 

 

Krapkowicki Budżet Obywatelski 2019

Twoja decyzja w Twoim mieście. Rusza Krapkowicki Budżet Obywatelski na 2019 rok. Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przekaże 300 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na trzy obszary: Krapkowice miasto lewobrzeżna część, Krapkowice miasto prawobrzeżna część oraz sołectwa. Na inwestycje w każdym obszarze przeznaczono po 100 tysięcy złotych.

BO 2019.png

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 25 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych) oraz zadania duże, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 25 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych (łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 150 tysięcy złotych).

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Projekty mogą składać osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat i mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 osób.

Wnioski można składać od 12 lipca do 10 sierpnia (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą). Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2019 roku.