Archiwum Budżetu Obywatelskiego

Wyniki głosowania

 

Znamy listę zwycięskich projektów. W 2017 roku w ramach krapkowickiego budżetu obywatelskiego realizowane będą następujące zadania.

 

Zadania duże: Krapkowice - sołectwa

Nazwa

Liczba głosów

Wartość zadania

Remont chodnika w Rogowie Opolskim, ul. Kościuszki

931

45 060,69 zł

 

Zadania duże: Krapkowice –prawobrzeżna część (Otmęt)

Doposażenie i  modernizacja placów zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

 

717

 

50 000,00 zł

 

Zadania duże: Krapkowice – lewobrzeżna część

Brak złożonych wniosków

 

Na zadania duże przeznaczono 150 000 zł. Mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta nie złożyli wniosku, dlatego burmistrz Krapkowic wystąpi do Rady Miejskiej z propozycją realizacji dodatkowego zadania, które otrzymało kolejno największą liczbę oddanych głosów w obszarze: Krapkowice – sołectwa.

 

Budowa ogrodzenia zewnętrznego obiektu sportowego w Kórnicy

823

40 040,15 zł

 

Pozostała lista wyników „zadań dużych”:

Zagospodarowanie skweru pomiędzy SPSP w Steblowie a przystankiem PKS przy drodze wojewódzkiej nr 409.

 

339

 

50 000,00 zł

Wykonanie chodnika i oznaczenie przejść „Zebry” na ul. Olimpijskiej i Kilińskiego

201

49 490,46 zł

Ścieżka zdrowia przy Osiedlu XXX lecia w Krapkowicach

84

29 285,00 zł

 

 

Zadania małe

W 2017 roku realizowane będą wszystkie zadania małe, na które głosowali mieszkańcy gminy Krapkowice. Przeznaczona kwota – 150 tys. zł.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba głosów

Wartość zadania

1

Adaptacja i wyposażenie budynku ( OSP) na Izbę tradycji w Żużeli

197

25 000,00 zł

2

Rozbudowa istniejącego przy OSP w Ściborowicach placu zabaw o elementy do ćwiczeń dla młodzieży starszej i dorosłych

 

298

 

9 450,00 zł

3

Od juniora do seniora – doposażenie siłowni  przy ul. Mickiewicza/Damrota w Krapkowicach

121

24 994,49 zł

4

Montaż koszy na śmieci na Osiedlu 1000lecia w Krapkowicach

11

6000,00 zł

5

Projekt budynku łącznika przy hali sportowej w Żywocicach

396

19 680,00 zł

6

„ Ptasi ogród” elementy parku sensorycznego w otoczeniu zieleni parkowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy

 

478

 

25 000,00 zł

7

Doposażenie placu zabaw przy Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole podstawowej w Steblowie

 

377

 

25 000,00 zł

8

Wykonanie odwodnienia, izolacji p-wilgociowej i termicznej a także drenażu opaskowego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Górnej

952

17 600,00

 

Łączna liczba poprawnie oddanych głosów 5925. Nieważnych kart (błędnie wypełnionych/ 
i głosów/podwójne głosowanie) oddano 185. Projekty realizowane będą w bieżącym roku po akceptacji Rady Miejskiej.