O budżecie obywatelskim

Twoja decyzja w Twoim mieście. Ruszył Krapkowicki Budżet Obywatelski na 2020 rok. Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przekaże 240 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na dwa obszary: Krapkowice miasto oraz Krapkowice sołectwa.

Od 16 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w dwóch kategoriach: zadania małe, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza 30 tysięcy złotych oraz zadania duże, gdy koszt realizacji pojedynczego zadania jest większy niż 30 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych.

Przewidywana kwota środków przeznaczonych na realizację zadań małych wynosi: w obszarze Krapkowice miasto – 60 tysięcy złotych, w obszarze Krapkowice sołectwa – 30 tysięcy złotych, a zadań dużych: w obszarze Krapkowice miasto – 100 tysięcy złotych, w obszarze Krapkowice sołectwa – 50 tysięcy złotych.

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej zlokalizowanej na terenach, których właścicielem jest gmina Krapkowice. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Projekty mogą składać osoby fizyczne, które mieszkają na terenie gminy Krapkowice. Wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 osób - mieszkańców Krapkowic.

Wnioski można składać od 16 sierpnia do 15 września (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą). Głosowanie potrwa od 27 listopada do 11 grudnia, a ogłoszenie wyników nastąpi do 27 grudnia. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2020 roku. 

BUDŻET okrojone.jpeg