Zadania zgłoszone do BO na 2020 rok

Szanowni mieszkańcy gminy Krapkowice poniżej prezentujemy propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego gminy Krapkowice na 2020 rok.

PDFWykaz zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 r - całość.pdf (133,37KB)

Ostateczna lista zadań pozytywnie zweryfikowanych przez zespół składający się z przedstawicieli wydziałów właściwych merytorycznie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz zaopiniowanych przez Komisję Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Krapkowicach.

PDFZadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice miasto, kategoria zadania duże.pdf (100,23KB)

PDFZadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice miasto, kategoria zadania małe.pdf (136,49KB)

PDFZadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice sołectwa, kategoria zadania duże.pdf (101,12KB)

PDFZadania zakwalifikowane do głosowania. Obszar Krapkowice sołectwa kategoria zadania małe.pdf (142,45KB)

Wszystkie propozycje zadań ostatecznie zweryfikowanych poddaje się pod głosowanie mieszkańców gminy Krapkowice.  Głosowanie zgodnie z kalendarium Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok  odbywać się będzie w dniach 27.11.2019 -11.12.2019 roku.

Wykaz wszystkich wniosków niespełniających kryterium bądź nieuzupełnionych w terminie

PDFWykaz zadań odrzuconych Budżet Obywatelski Gminy Krapkowice na 2020 rok..pdf (151,72KB)

Budżet Obywatelski - głosowanie.png